logo2.jpg
188_oeko_red_full.jpg
 

Planteavl

Vi dyrker 90 hektar med korn og græs. Sædskiftet består næsten altid af 2 år med kløvergræs og derefter 2 år med korn.

Kornet er foder til hønsene. Græs og halmen er foder og strøelse til køerne.

Kløveren i græsmarken samler næring til de efterfølgende år med korn. Her er det havren der høstes.


Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.” 

 

sikis sikis sikis sikis izle